Noteikumi

Izmantojamie termini.
Totalizators – spēle, kurā spēlētājs noslēdz derības uz sporta spēles, vai jeb kura cita prognozējama notikuma iespējamo iznākumu. Laimests derībās ir atkarīgs no tā, vai spēlētāja prognozes sakrīt ar notikušajiem reālajiem, dokumentāli apstiprinātiem faktiem.
Spēlētajam ir jāzina, ka sporta sacensību vai jeb kura cita prognozējama notikuma sākuma un beigu laiki, kā arī to gala rezultāti nevar būt negrozāmi noteikti tikai mūsu izdotā notikumu sarakstā vai datora programmā, bet ir atkarīgi no faktisko notikumu organizētāju un arbitru galīgā, oficiālā lēmuma, kas tiks paziņots spēlētājam pēc notikušā fakta un, protams, var iespaidot iespējamo laimestu.
Likme – naudas summa, kuru derību dalībnieks iegulda viņa paša saistību nodrošināšanai pēc noslēgtām derībām.
Derību dalībnieks – spēlētājs, kurš iemaksā dalības maksu un prognozē kāda notikuma iespējamību vai neiespējamību.
Notikumi – piedāvātie sporta notikumi vai jeb kuri citi prognozējami notikumi derību noslēgšanai. Katram notikumam ir piedāvāti vairāki iespējamie iznākumi ar tekošā vērtējuma norādījumu. Ir iespēja iemaksāt atsevišķas un/vai daudzkārtējas likmes, kā arī ir iespēja apvienot vienā likmē laimesta koeficientus, kurus piemēro dažādiem sporta veidiem, vai jeb kuriem citiem prognozējamiem notikumiem.
Koeficients – kāds skaitlis, ar kuru pareizināsies likme un pareizi atminētu notikumu rezultātā iegūtā summa sastādīs laimestu.
Cashout (likmes atmaksa) – iespēja saņemt laimestu par likmi kura vēl nav aprēķinātā.

1. Likmju pieņemšanas noteikumi.
1.1. Derības atļauts slēgt personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu. Ja operatoram rodas aizdomas par to, vai derību dalībnieks ir sasniedzis 18 gadu vecumu, tad viņam ir tiesības pieprasīt uzrādīt kādu personas apliecinošu dokumentu (pase, personas apliecība) kurš apstiprinātu, ka derību dalībnieks ir sasniedzis 18 gadu vecumu.
1.2. Likmes tiek pieņemtas tikai uz norādīto notikumu sarakstu.
1.3. Likme tiek uzskatīta par pieņemtu, saņemot likmes čeku no operatora.
1.4. Izdarot likmi derību dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar totalizatora darbības noteikumiem un pilnīgi piekrīt tiem.
1.5. Naudas summas iemaksa, ko veicis derību dalībnieks, tiek apstiprināta ar kases aparāta čeku, kuram ir savs neatkārtojams ID numurs, un kas tiek dublēts Kompānijas elektroniskajā sistēmā.
1.6. Pieņemtās likmes spēlētājs nevar atcelt.
1.7. Likmes tiek pieņemtas līdz notikuma sākumam, kuru norāda notikumu sarakstā. Gadījumā, ja kaut kādu iemeslu dēļ likme uz notikumu ir veikta pēc faktiskā notikuma sākuma, tad Kompānija izmaksā šādu likmi ar koeficientu 1.
1.8. Minimālā likmes summa uz jebkuru notikumu ir 1.00 EUR. Katram notikumam Kompānija nosaka maksimālo likmes summu robežās līdz 10 000 EUR, atkarībā no notikuma veida.
1.9. Izšķir sekojošus likmju tipus: “vienkāršā likme” un “kombinētā likme”. Vienkāršā likmē – nepieciešams uzminēt tikai viena notikuma rezultātu, tas tiek pieņemtas uz jebkuru notikumu. Vienkāršās likmes laimests ir vienāds ar likmes summas reizinājumu ar laimesta koeficientu. Kombinētā likme – likme, kurā nepieciešams uzminēt vairāk kā viena notikuma rezultātu vienlaicīgi. Gadījumā, ja kaut viena notikuma rezultāts tiek atminēts nepareizi, visa kombinētā likme skaitās zaudēta. Kombinētajā likmē var iekļaut jebkuru sporta veida vai jeb kura cita prognozējama notikuma jeb kuru kombināciju. Kombinētajā likmē nedrīkst iekļaut savstarpēji atkarīgus notikumus: viens un tas pats notikums nedrīkst piedalīties kombinētajā likmē vairāk kā vienu reizi, kombinētajā likmē nedrīkst saistīt notikuma rezultātu un likmes uz komandu, kas piedalās šajā notikumā (piemēram: iziešanā nākamā dalības kārtā u.t.t.). Kombinētās likmes laimesta koeficients tiek noteikts reizinot visu notikumu laimestu koeficientus, kas ir iekļauti kombinētājā likmē. Kombinētās likmes laimests ir vienāds ar likmes summu, kas pareizināta ar kombinētās likmes koeficientu.
1.10. Uz katru notikumu var tikt pieņemti dažādi likmju veidi:
1.10.1. Likmes uz spēles iznākumu („mačs”), tiek pieņemtas uz konkrētas spēles gala iznākumu: uzvaru, neizšķirtu vai zaudējumu. Iznākumu skaits ir atkarīgs no sporta veida un ir aprakstīts šo Noteikumu punktos par konkrētiem sporta veidiem. Notikuma iznākumus apzīmē sekojošā veidā: 1 – pirmās komandas uzvara, X – neizšķirts, 2 – otrās komandas uzvara.
1.10.2. Likmes uz spēles iznākumu ieskaitot handikapu. Handikapu nosaka derību organizatori, tas var būt pozitīvs, negatīvs vai nu vienāds ar nulli. Lai noteiktu rezultātu, komandas iesistajiem vārtiem ir jāpievieno (ja tas ir pozitīvs) vai jāatņem (ja tas ir negatīvs) handikapa vērtība uz doto komandu (handikaps uz otro komandu netiek ieskaitīts). Ja pēc handikapa aprēķināšanas, spēles rezultāts sanāk izvēlētas komandas labā, likme ir laimētu, ja rezultāts sanāk otras komandas labā, likme ir zaudēta, bet ja pēc handikapa aprēķināšanas spēles rezultāts paliek neizšķirts likme tiek atmaksāta ar koeficientu 1. Piemērs: ja uz pirmo komandu tiek noteikts negatīvs handikaps (-1) un spēle beigusies ar rezultātu: a) 0:0, tad likme ir zaudēta; b) 1:0, tad likme tiek izmaksāta ar koeficientu 1; c) 2:0, tad likme ir laimēta. Ja uz pirmo komandu tiek noteikts pozitīvs handikaps (+0,5) un spēle beigusies ar rezultātu: a) 0:1, tad likme ir zaudēta; b) 0:0 vai 1:0 utt., tad likme ir laimēta. Ja handikaps sastāv no divām vērtībām (piemēram, +1/+1.5, -3/-3.5 un t.t.), tas nozīmē, ka puse no likmes tiek veikta uz pirmo handikapu un otrā puse no likmes uz otro handikapu. Piemēram, ja likme tika likta uz handikapu -1/-1.5 uz pirmo komandu, tad gadījumā, ja spēle beidzās ar rezultātu 1:0, tad puse no likmes tiks izmaksāta ar koeficientu 1 un puse no likmes zaudēs, tātad kopējais izmaksas koeficients būs 0.5. Bet, ja spēle beidzās ar rezultātu 2:0, tad abas likmes laimē.
3 virzienu handikaps nozīmē, ka ir iespējams veikt likmi uz 3 dažādiem iznākumiem. Papildus, ka jebkura komanda vai dalībnieks uzvarēs ar noteiktu pārsavru ir opcija veikt likmi uz neizšķirtu.
Piemēram: Komanda A (-3) Neizšķirts (konkrēti 3) Komanda B (+3) Komandai A ir dots 3 vārtu handikaps spēlē. Lai likme uzvarētu, Komandai A ir jāuzvar spēler ar lielāku vārtu pārsvaru nekā piedāvāts handikapā, kas šajā gadījumā būtu vismaz ar 4 vartu pārsvaru.
Neizšķirts uzvarēs, ja spēle beigsies ar precīzi piedāvāto iznākumu, kas šajā konkrētajā piemērā būtu, ka komanda A uzvar tieši ar 3 vārtu pārsvaru, kā piemēram 3-0, 4-1, 5-2 utt.
Komandai B ir dots 3 vārtu pārsvars spēlē, un lai B komandas handikaps laimētu, Komanda B drīkst zaudēt spēli maksimums ar 2 vārtu deficītu, kā arī ar viena vartu deficītu, vai nospēle neizšķirti, vai uzvar spēli.
1.10.3. Likmes uz „vairāk/mazāk”, tiek pieņemtas uz to vai komandu kopējais gūto vārtu (punktu, geimu un t.t.) skaits būs vairāk vai mazāk par mūsu kompānijas piedāvāto robežu. Gadījumā, ja gala rezultāts ir vienāds ar robežu, tad visas likmes uz konkrēto notikumu tiek izmaksātas ar koeficientu 1. Ja robeža sastāv no divām vērtībām (piemēram, 2/2.5, 3.5/4 un t.t.) tas nozīmē, ka puse no likmes tiek uzlikta uz vienu no robežām un otrā puse no likmes uz otro robežu. Piemēram, ja likme tiek uzlikta uz Vairāk par 2/2.5 punktiem, tas nozīmē, ka puse no likmes ir uzlikta uz vairāk par 2 vārtiem un puse no likmes uz vairāk par 2.5 vārtiem, ja spēle beidzās ar rezultātu 1:1, puse no likmes tiek izmaksāta ar koeficientu 1, bet otrā puse zaudē, kopējais izmaksas koeficients būs 0.5. Bet, ja spēle beidzās ar rezultātu 2:1, tad abas likmes laimē.
1.10.4. Likmes uz „pirmajiem gūtiem vārtiem”, tiek pieņemtas uz 1) spēlētāju, kurš gūs pirmos vārtus; 2) laiku kad tiks gūti pirmie vārti; 3) komandu, kura gūs pirmos vārtus; 4) to, ka neviena komanda negūs vārtus. Ja spēle netika gūti vārti tad laimestu saņem derību dalībnieki, kuri lika uz variantu neviena komanda negūs vārtus, ja tāds likmes variants netika piedāvāts, tad likmju izmaksa tiek veikta ar koeficientu 1. Ja spēle dažādu iemeslu dēļ tika pārtraukta vai nenospēlēta līdz galam, bet tajā tika gūti vismaz vieni vārti, likmes uz spēles “pirmajiem gūtiem vārtiem” paliek spēkā. Ja spēle dažādu iemeslu dēļ tiek pārtraukta un vārti nav gūti, tad likmes uz “pirmajiem gūtiem vārtiem” tiek izmaksātas ar koeficientu 1. Likmes uz spēlētājiem, kuri nepiedalījās mačā, tiek izmaksātas ar koeficientu 1.
1.10.5. Likmes uz „pēdējiem gūtiem vārtiem”, tiek pieņemtas ar tādiem pašiem variantiem kā uz “pirmajiem gūtiem vārtiem”. Likme paliek spēkā tikai gadījuma kad spēle skaitās nospēlēta, ja spēle netiek nospēlēta līdz galam likmes tiek izmaksātas ar koeficientu 1. Ja vārti nav gūti, tad noteikumi ir līdzīgi kā “pirmais vārtu guvējs”.
1.10.6. Likmes uz „pirmo puslaiku/spēles iznākumu”, tiek pieņemtas kopā uz pirmā puslaika iznākumu un spēles galējo iznākumu. Likmes uz „pirmo puslaiku/spēles iznākumu” ir spēkā tikai tad, ja spēle skaitās nospēlēta. Piedāvājumā šādas likmes tiek pierakstītas sekojošā veidā: pirmā puslaika iznākums (1, X vai 2) / spēles iznākums (1, X vai 2). Piemēram: 1/1 – pirmajā puslaikā un visā spēlē uzvarēs Pirmā komanda, 1/X – pirmajā puslaikā uzvarēs pirmā komanda, bet spēles gala rezultāts būs neizšķirts.
1.10.7. Likmes uz „pirmā puslaika iznākumu” tiek pieņemtas uz pirmā puslaika iznākumu (1, X vai 2). Likmes ir spēkā, ja pirmais puslaiks ir nospēlēts līdz galam.
1.10.8. Likmes uz „spēles statistiku”, tiek pieņemtas uz spēles statistiskajiem radītājiem: stūra sitieni, pārkāpumi, soda sitieni, spēlētāju maiņas, dzeltenas un sarkanas kartiņas, sānu iemetieni utt. Derību dalībnieks var uzlikt gan uz to cik kopā spēlē būs augstāk minēto radītāju skaits, gan uz to, kurai komandai tas skaits būs lielāks. Likmes uz „spēles statistiku” skaitās nospēlētas tikai ja visa spēle kopā skaitās nospēlēta līdz galam.
1.10.9. Likmes uz sacensību uzvārētāju, tiek pieņemtas uz komandu, spēlētāju vai sacensību dalībnieku, kuri uzvarēs konkrētajās sacensībās (čempionāti, dažādi tenisa turnīri utt.). Ja sacensības kādu iemeslu dēļ netika nospēlētas līdz galam, tad visas likmes, kuras tika veiktas uz šo „sacensību uzvārētāju” tiek izmaksātas ar koeficientu 1. Gadījumā ja dalībnieks (komanda) vispār nepiedalījās sacensībās likmes uz to dalībnieku tiek izmaksātas ar koeficientu 1.
1.10.10. Likmes uz spēles posma iznākumu, tiek pieņemtas uz puslaika, perioda, seta, ceturtdaļas vai cita spēles posma iznākumu.
1.10.11. Likmes uz to, kurš no diviem sacensību dalībniekiem ieņems augstāku vietu sacensībās, tiek pieņemtas uz vienu no divām komandām, spēlētājiem vai sacensību dalībniekiem, kuri ieņems augstāku vietu sacensībās, čempionātos vai turnīros. Ja viens no piedāvātiem sacensību dalībniekiem vispār nepiedalījās sacensībās, tad visas likmes, kuras tika izdarītas uz šo pāri tiek izmaksātas ar koeficientu 1.
1.10.12. Likmes uz vietu turnīrā, tiek pieņemtas uz to, kuru vietu turnīrā, sacensībās vai čempionātā ieņems komanda, spēlētājs vai sacensību dalībnieks. Ja sacensības kādu iemeslu dēļ netika nospēlētas līdz galam, tad visas likmes, kuras tika veiktas uz šo „vietu turnīrā” tiek izmaksātas ar koeficientu 1. Gadījumā ja dalībnieks (komanda) vispār nepiedalījās sacensībās likmes uz to dalībnieku tiek izmaksātas ar koeficientu 1.
1.10.13. Likmes uz „nepāra/pāra”, tiek pieņemtas uz to vai notikuma kopējais vārtu (punktu, geimu un t.t.) skaits būs pāra vai nepāra skaitlis.
1.10.14. Likmes uz „dubultiespēju”, tiek pieņemtas uzreiz uz diviem no trim piedāvātiem iznākumiem, izšķir 3 dubultiespēju tipus: 1X – likme laimējusi, ja uzvar pirmā komanda vai spēle beidzas neizšķirti, X2 – likme laimējusi, ja uzvar otrā komanda vai spēle beidzas neizšķirti, 12 – likme laimējusi, ja spēle nebeidzas neizšķirti.
1.10.15. Likmes uz „Precīzu rezultātu”, tiek pieņemtas uz to ar kādu tieši rezultātu beigsies notikums, piemēram: 1:0, 4:0, 2:2 un t.t. Derību dalībniekam tiek piedāvāti iespējamie „precīzu rezultātu” varianti ar attiecīgiem koeficientiem, ja notikuma gala rezultāts nesakrīt ne ar vienu no piedāvātajiem „precīziem rezultātiem”, tad visas likmes, kuras tika liktas uz konkrēta notikuma „precīziem rezultātiem” tiek izmaksātas ar koeficientu 1.
1.10.16. Pārējie likmju veidi, tiek aprakstīti katram sporta veidam atsevišķi, attiecīgajās šo Noteikumu sadaļās. Kompānija patur sev tiesības piedāvāt arī citus likmju veidus par to iepriekš brīdinot derību dalībniekus.
1.11. Līdz notikumu sarakstā minētā notikuma norises brīdim koeficienti var mainīties. Laimestu aprēķina piemērojot to koeficientu, kas bija spēkā brīdī, kad spēlētājs izdarīja likmi.
1.12. Likmes pieņemšanas laiks ir norādīts uz čeka. Jebkurā strīda rašanās gadījumā, tas laiks, tiks uzskatīts par galējo.
1.13. Kompānija ir tiesīga pieņemt, nepieņemt vai daļēji pieņemt likmes, atkarībā no notikumu veida uz kuru tiek likta likme vai no tā, ja Kompānijai rodas aizdomas, ka likme tiek izdarīta ar iemeslu piekrāpt Kompāniju.
1.14. Kompānijai ir tiesības nepieņemt likmi vai likmes, ja Klients atbilst aizdomīgu darījumu pazīmēm saskaņā ar “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas “ likumu.
1.15. Lai nodrošinātu prasības par darījuma uzraudzību saskaņā ar “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas” likumu, Kompānija veic obligātu klientu reģistrāciju sākot no 2000 EUR.
1.16. Kompānija saglabā tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem nepieņemt likmi bez jebkāda paskaidrojuma.
1.17. Derības atļauts slēgt personām, kurām ir izsniegta OPTIBET Pastāvīgā klienta karte. OPTIBET Pastāvīga klienta karte nedrīkst būt nodota trešajām personām.

2. Likmju aprēķināšanas un izmaksas noteikumi.
2.1. Notikumu sarakstā norādītajam to notikšanas laikam un datumiem ir informatīvs raksturs. Par oficiālajiem laikiem un datumiem tiek uzskatītie tie, kurus izsludināja attiecīga sporta federācija vai notikuma organizators. Notikumu sarakstā kļūdaini norādītais datums vai laiks nevar būt par iemeslu likmes atcelšanai, ja minētais notikums notiek vēlāk nekā norādīts. Ja notikums jeb kādu iemeslu dēļ notiek pirms sarakstā norādītā laika, spēkā stājas šo noteikumu punkts 1.7. Gadījumā ja notikums risinājās pēc pasludinātā datuma vai laika, rezultāts skaitās par derīgu. Gadījumā ja notikums tiek pārnests uz vairāk kā par 3 diennaktīm pēc sākotnēji noteiktā laika, likmes tiek atmaksātas. Ja NBA, NHL, MLB, WNBA vai NFL mačs nenotika vai netika nospēlēts līdz galam, tad likmju atmaksa notiek nākošā dienā.
2.2. Notikumu sarakstā kā pirmā ir noradīta komanda, kurai sacensību organizētājs piešķīra mājinieku komandas statusu. Ja sacensību organizētājs maina komandas mājinieku statusu visas likmes uz šo spēli paliek spēkā. Vietu kur notiek spēle nosaka sacensību organizētājs. Sporta veidos kuros organizētājs nepiešķir mājinieku komandas statusu, komandu izvietojumu spēļu sarakstā nosaka Kompānija. Veicot likmi spēlētājs apliecina ka ir iepazinies un pilnīgi piekrīt piedāvātajam komandu statusiem un izvietojumam spēļu sarakstā.
2.3. Tikai kompānijas izsludinātie notikumu rezultāti ir pamats likmju aprēķināšanai un laimesta noteikšanai. Ja kompānijas izsludinātie rezultāti atšķiras no attiecīgās sporta federācijas izsludinātajiem oficiālajiem rezultātiem, tad pretenzijas par notikumu rezultātiem tiks izskatītas tikai kopā ar atbilstošu oficiālu sporta federāciju dokumentu paketi. Ja tiks atzīts, ka rezultāts ir nepareizs, kompānija 2 darba dienu laikā pēc attiecīgo dokumentu paketes saņemšanas no jauna aprēķinās likmi.
2.4. Sūdzības un pretenzijas pieņem 30 dienu laikā no likmes izdarīšanas brīža Kompānijas administrācijā pēc adreses: SIA “OPTIBET”
Reģ. Nr. 40003462947, Adrese: Satekles iela 2b, Origo One biznesa centrs, Rīga, LV-1050 5. stāvs, 504. kab, tālr.  (+371) 67313434. Sūdzības tiks izskatītas un atbildes tiek sniegtas 10 darba dienu laikā no to saņemšanas brīža, ja tās tika iesniegtas rakstiskā veidā.
2.5. Ja sākotnējais notikuma rezultāts vēlāk kaut kādu iemeslu dēļ tiek atcelts, arī gadījumos ja rezultāts tiek atcelts pamatojoties uz sporta federācijas lēmumu (piemēram, dopinga gadījumi un tml.),izmaiņas netiek ņemtas vērā un likmes tiek aprēķinātas atbilstoši sākotnējam rezultātam. Gadījumā, ja likme tiek atzīta par nederīgu, tad tā tiek izmaksāta ar koeficientu 1.
2.6. Ja likmju pieņemšanas laikā vai pēc uzliktas likmes tiek konstatētas acīmredzamas koeficientu kļūdas, koeficientu nesaderība dažādās pozīcijās, handikapu neatbilstība reālajam komandu spēkam utml.,. un kas izriet no pasaules vadošo totalizatora un derību brokeru vidēji noteiktajam koeficientam vai citam radītājam, vai notikuma organizators bez iepriekšēja brīdinājuma ir izmainījis notikuma noteikumus, Kompānijai līdz notikuma sākumam ir tiesības veikt likmes izmaksu ar koeficientu 1.
2.7. Laimests tiek aprēķināts 24 stundu laikā pēc oficiāla paziņojuma par notikumu rezultātiem.
2.8. Laimesti, kas nepārsniedz 720 euro tiek izmaksāti nekavējoties pēc spēles sesijas beigām. Laimesti no 720 EUR līdz 14300 EUR tiek izmaksāti 24 stundu laikā. Laimesti, kuri pārsniedz 14300 EUR izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos.
2.9. Gadījumā, ja parādās oficiāla informācija par notikuma rezultātu ļaunprātīgu ietekmēšanu vai rezultātu viltojumu, Kompānijai ir tiesības laimestu izmaksu iesaldēt un neizmaksāt tos gadījumā, ja attiecīgā sporta federācija vai notikuma organizators apstiprina šo informāciju.
2.10. Ja kaut kādu iemeslu dēļ notikums skaitās nenoticis vai neizspēlēts līdz galam, tad likmes uz šo notikumu tiek izmaksātas ar koeficientu 1.
2.11. Laimestu izmaksā tad, ja derību dalībnieks uzrāda kases aparāta čeku, kuru viņš saņēma likmes izdarīšanas brīdī, un par čeku ir ieraksts elektroniskajā uzskaites sistēmā.
2.12. Lai nodrošinātu Lietotāju veikto darījumu uzraudzību un Lietotāju identifikāciju kā to nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums, Uzņēmumam ir pienākums reģistrēt visus Lietotāja darījumus, kuru apmērs ir 2000 EUR vai vairāk vienā maksājumā vai vairākās savstarpēji saistītās operācijās 24 stundu laikā; Lietotājam ir pienākums, pēc Uzņēmuma pieprasījuma, iesniegt personu apliecinoša dokumenta kopiju un citus papildu dokumentus, kas saistīti ar Lietotāja darbībām, kā arī sniegt atbildes uz likumā noteiktajiem klienta izpētei nepieciešamajiem jautājumiem.
2.13. Strīda gadījumā galīgais lēmums par koeficientu pareizību tiks pieņemts, pamatojoties uz tirgus vidējo koeficientu piedāvājumu, kas atrodams https://betsapi.com/.

3. Likmes uz sporta veidiem.
3.1. Likmes uz futbolu.
3.1.1. Likmes uz futbolu tiek pieņemtas uz pamatlaiku: 90 minūtes (2 puslaiki pa 45 min.)+ kompensācijas laiks, izņemot gadījumus kad tiek atsevišķi norādīts pretējais, piemēram: likmes uz komandu kura tiks nākamajā sacensību kārtā vai uzvārēs čempionātā.
3.1.2. Likmes uz jebkuru plānoto spēli, kas apturētas spēles laikā, tiks anulētas, ja spēle netiks atsākta tajā pašā dienā (pēc vietējā laika)
3.1.3. Uz futbolu tiek pieņemti likmju veidi, kuri ir aprakstīti šo noteikumu punktos: no 1.10.1. līdz 1.10.16.
3.1.4. Dzeltenās un sarkanās kartītes tiek ņemtas vērā, ja spēlētājs piedalās spēlē un neatrodas uz rezervistu soliņa. “Dzeltenās un sarkanās kartītes” netiek ieskaitītas komandu treneriem.

3.2. Likmes uz hokeju.
3.2.1. Likmes uz hokeju tiek pieņemtas uz pamatlaiku: 60 minūtes (3 periodi pa 20 minūtēm). Izņemot gadījumus, kad tiek atsevišķi norādīts pretējais, piemēram : likmes uz komandu kura tiks nākamajā sacensību kārtā vai uzvārēs čempionātā.
3.2.2. Gadījumā ja hokeja spēle netika izspēlēta līdz galam tad laimestus izmaksā saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.10. izņemot likmes, kuras tika izdarītas uz „pirmajiem gūtiem vārtiem” un visas citas likmes uz statistiku kur rezultāts spēles gaitā vairs nevarēja mainīties.
3.2.3. Uz hokeju tiek pieņemti likmju veidi, kuri ir aprakstīti šo noteikumu punktos: no 1.10.1. līdz 1.10.5. un no 1.10.8. līdz 1.10.16.
3.2.4. Datums: “Amerikas hokeja līgas” (NHL, AHL, UHL, WHL, OHL un Kvebekas galvenā junioru hokeja līga) visas spēles ir jāaizvada paredzētajā kalendārajā dienā (notikuma vietā) un paredzētajā norises vietā, lai likmes paliktu spēkā.
3.2.5. Spēles laiks: ja spēle tiek pārtraukta pirms oficiālā iznākuma, rezultāts tiek uzskatīts par oficiālu pēc “55” nospēlētām minūtēm “Amerikas hokeja līgas” (NHL, AHL, UHL, WHL, OHL un Kvebekas galvenā Junioru hokeja līgā). “60” spēles minūtes “Pārējām hokeja līgām”.
3.2.6. Vārtu kopsumma/komandas gūtie vārti: spēles kopējais rezultāts ir abu komandu kopējais vārtu guvums, ieskaitot pagarinājumu. Trešajā periodā jāpaiet vismaz 15 minūtēm oficiālajam laikam, lai likmes būtu spēkā, ja vien kopsumma jau ir sasniegta. Ja ir piedāvāts precīzs vārtu skaits, bet precīza cena netiek piedāvāta, visas likmes tiek atmaksātas.”
3.2.7. Kurš pirmais līdz X vārtiem: Uzvarēs komanda, kas pirmā sasniegs noteikto vārtu skaitu. Šis markets ietver papildlaiku un pēcspēles metienu sēriju. Soda metienu sērijas uzvarētāju komandai tiek piešķirti vieni vārti.
3.2.8. Pirmais spēlētājs, kurš gūs vārtus: Ja spēlētājs nav piedalījies spēlē pirms pirmo vārtu gūšanas, tiek uzskatīts, ka šis spēlētājs nepiedalījās spēlē, kas nozīmē, ka visas likmes uz šo spēlētāju tiek anulētas. Papildlaiks netiek skaitīts. Spēles pārtraukšanas gadījumā likmes paliek spēkā uz jau notikušiem rezultātiem.
3.2.9. Spēlētāja(-u) statistika: attiecīgajam(-iem) spēlētājam(-iem) ir jāpiedalās spēlē, lai likmes būtu spēkā. Likme tiek ņemta vērā ieskaitot papildlaiku, izņemot tās likmes, kuras ir veiktas uz konkrētajiem periodiem. Lai likmes paliktu spēkā, trešajā periodā jāpaiet vismaz 15 minūtēm no oficiālā laika.
3.2.10. 1., 2. vai 3. perioda uzvarētājs: tiek ņemti vērā tikai konkrētā periodā gūtie vārti,ja vien nav norādīts citādi. Pagarinājums netiek ieskaitīts 3. perioda rezultātos. Neizšķirta noteikumos tiek piemērots rezultatīvākā perioda markets.
3.2.11. Vārtu likmes (precīzs rezultāts): ja gala rezultāts netika piedāvāts pie piedāvātajiem rezultātiem,tad visas likmes tiks noteiktas kā “zaudētas”.
3.2.12. Ja likme uz kopējo gūto vārtu skaitu vai handikapu beidzas neizšķirti un koeficients netika piedāvāts, tad visas likmes tiek anulētas.
3.2.13. Regulārās sezonas punkti: Lai likmes paliktu spēkā, visām komandām ir jāizspēlē visas regulārās sezonas spēles. Ja sezona tiek saīsināta kāda iemesla dēļ, visas likmes tiks anulētas, ja vien kāda no komandām jau ir kļuvusi par uzvarētāju. Tādā gadījumā visas likmes paliek spēkā.
3.2.14. Spēles laika izņēmums: Krievijas Liga Pro spēles tiek spēlētas 30 minūtes (3×10 minūšu periodi), un tas tiek uzskatīts par pamatlaiku šajā līgā.
3.2.15. Īsās hokeja līgas spēles laiks ir 3×10 vai 3×15 minūtes, un tas šajās līgās tiek uzskatīts par pamatlaiku.

3.3. Likmes uz basketbolu.
3.3.1. Likmes uz basketbolu tiek pieņemtas par mača galīgo iznākumu, ieskaitot papildlaiku, kā arī par komandas piedalīšanos sacensību nākamajā posmā, pasaules čempionu un u.t.t. Likmes uz (Puslaiks/pilns laiks) Papildlaiks netiek ņemts vērā.
3.3.2. Gadījumā ja basketbola spēle netika izspēlēta līdz galam tad laimestus izmaksā saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.10. izņemot likmes, kuras tika izdarītas uz „pirmā puslaika rezultāts” un visas citas likmes uz statistiku kur rezultāts spēles gaitā vairs nevarēja mainīties.
3.3.3. Uz basketbolu tiek pieņemti likmju veidi, kuri ir aprakstīti šo noteikumu punktos: no 1.10.1. līdz 1.10.5. un no 1.10.8. līdz 1.10.13. un 1.10.15. un 1.10.16.
3.3.4. Ja spēle tiek pārtraukta pirms oficiālā iznākuma beigām, rezultāti tiek uzskatīti par oficiāliem, ja līdz pārtraukšanas brīdim ir atlikušas mazāk nekā 5 minūtes, piemēram, nospēlētas 43 spēles minūtes NBA (48 minūšu regulārais spēles laiks), 35 spēles minūtes WNBA, NCAAB, FIBA (40 minūšu regulārais spēles laiks)

3.4. Likmes uz auto vai moto sacīkstēm.
3.4.1. Likmes uz auto vai moto sacīkstēm tiek pieņemtas uz variantiem, kuri tiek aprakstīti šo noteikumu punktos: 1.10.9., 1.10.11., 1.10.12. un 1.10.16
3.4.2. Iesildīšanas aplis tiek ieskaitīts sacīkšu kopvērtējumā. Ja sacīkšu laikā viens no braucējiem izstājas no sacīkstēm, tad par uzvarētāju skaitās tas braucējs, kurš sasniedzis finišu. Ja sacensību dalībnieks vispār nepiedalījās sacīkstes visas likmes, kuras tika veiktas uz to dalībnieku vai uz viņa pretinieku tiek atmaksātas ar koeficientu 1. Ja abi sacensību dalībnieki nav sasnieguši finišu tad par uzvārētāju skaitās dalībnieks, kurš ir pabeidzis vairāku apļu skaitu.

3.5. Likmes uz tenisu.
3.5.1. Likmes par tenisa spēlēm pieņem par mača uzvarētāju.
3.5.2. Ja mačs kaut kādu iemeslu dēļ ir pārtraukts, likmes uz šo maču skaitās derīgas līdz turnīra beigām, kurā ietvaros notiek šis mačs, vai līdz brīdim kad mačs netiks nospēlēts līdz galam vai viens no dalībniekiem atteiksies spēlēt.
3.5.3. Ja viens no spēlētājiem izstājās, vai tiek diskvalificēts pēc pirmā seta, tad par spēles uzvarētāju tiek uzskatīts spēlētājs, kurš iekļūst nākamajā kārtā. Ja pirmais sets netiek pabeigts, visas likmes, kuru rezultāts spēles turpināšanās gadījumā var mainīties, tiks anulētas.
3.5.4. Ja viens no spēlētājiem atteicās spēlēt vēl līdz spēles sākumam, tad spēle skaitās nenotikusi un likmes tiek atmaksātas saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.10.
3.5.5. Likmes, kuras tika veiktas uz foru vai kopējo vārtu skaitu tiek skaitītas pēc geimu skaita. Piemēram, spēle noslēdzas ar rezultātu 2:1 (6:2, 3:6, 6:4) tātad fora tiks skaitīta no rezultāta 15:12, bet kopējais vārtu (geimu) skaits būs 27.
3.5.6. Ja likmes tika veiktas uz spēles precīzu rezultātu (piemēram, 2:2, 2:1, 1:2 utt.) tad aprēķinot likmi tiek ņemts vērā tikai rezultāts pēc setiem.
3.5.7. Uz tenisu tiek pieņemti likmju veidi, kuri ir aprakstīti šo noteikumu punktos: no 1.10.1. līdz 1.10.3. un no 1.10.8. līdz 1.10.13. un 1.10.15. un 1.10.16.
3.5.8. Likmes uz vairāk/mazāk geimiem spēlē, kā piemēram 21.5 geimi. Izstāšanās gadījumā likmes tiks anulētas, ja vien izstāšanās brīdī kopējais spēļu rezultāts jau nav noteikts, kā piemērm, ja spēle tiek pārtraukta ar rezultātu 6-4 4-4, likmes uz vairāk/mazāk nekā 19.5 spēlēm mačā tiek aprēķinātas attiecīgi par uzvarētām/zaudētām.
3.5.9. Spēļu handikapa likmes: izstāšanās gadījumā tā pati loģika, kas attiecas uz kopējo spēļu skaitu setā vai mačā, attiecas uz handikapa likmēm. Piemēram, spēlētājs izstājas pie rezultāta 6-4 4-6 4-4; Likmes uz handikapu +/- 2.5 geimiem tiks noteiktas kā uzvarētas/zaudētas, jo neviens spēlētājs nevar uzvarēt vairāk par 2 spēlēm. Likmes uz +/- 1.5 geimiem tiks anulētas, jo rezultāts var mainīties spēles turpināšanās gadījumā.
3.5.10. Gadījumā, ja 3. sets tiek izspēlēts kā “Super Tie-break”, Tad viss 3. sets tiek skaitīts ka viens geims. Piemēram, ja mačs beidzas ar rezultātu 2:1 (6:4, 3:6, 10:8), tad kopējais geimu skaits būs 20 (10 -10).

3.6. Likmes uz handbolu.
3.6.1. Likmes uz handbolu tiek pieņemtas uz pamatlaiku.
3.6.2. Gadījumā ja handbola spēle netika izspēlēta līdz galam tad laimestus izmaksā saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.10. izņemot likmes, kuras tika izdarītas uz „pirmajiem gūtiem vārtiem” un visas citas likmes uz statistiku kur rezultāts spēles gaitā vairs nevarēja mainīties.
3.6.3. Uz handbolu tiek pieņemti likmju veidi, kuri ir aprakstīti šo noteikumu punktos: no 1.10.1. līdz 1.10.3. un no 1.10.8. līdz 1.10.16.
3.6.4. Vai tiks gūts X-is 7 metru soda sitiens?: 7 metru soda metiens. Lai šīs likmes iznākums būtu “Jā”, vārti ir jāgūst pirmajā mēģinājumā. Ja pirmais mēģinājums atsitas pret vārtsargu vai vārtu stabiem un spēlētājs gūst vārtus otrajā mēģinājumā pēc bumbas atgriešanās spēlē, rezultāts “Nē” tiks uzskatīts par uzvarētu.
3.6.5. Žēlsirdības noteikums “Mercy rule”: ja spēles laikā tiek izsaukts žēlsirdības noteikums “Mercy rule”, tā brīža rezultāts tiks izmantots aprēķinu nolūkos.

3.7. Likmes uz amerikāņu futbolu.
3.7.1. Likmes uz amerikāņu futbolu tiek pieņemtas uz spēli, ieskaitot papildlaiku.
3.7.2. Gadījumā ja amerikāņu futbola spēle netika izspēlēta līdz galam tad laimestus izmaksā saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.10. izņemot likmes, kuras tika izdarītas uz „pirmajiem gūtiem vārtiem” un visas citas likmes uz statistiku kur rezultāts spēles gaitā vairs nevarēja mainīties.
3.7.3. Uz amerikāņu futbolu tiek pieņemti likmju veidi, kuri ir aprakstīti šo noteikumu punktos: no 1.10.1. līdz 1.10.3. un no 1.10.8. līdz 1.10.13. un 1.10.15. un 1.10.16.
3.7.4. Ja spēle tiek pārtraukta pirms pamatlaika beigām, rezultāti tiek uzskatīti par oficiāliem pēc 55 minūšu spēles laika, ja vien oficiālu rezultātu nav “pasludinājusi amerikāņu futbola vadības institūcija” pirms tam. Ja nav norādīts citādi, tas attiecas uz visu veidu likmēm. Izņēmums: “Live likmēs” spēle ir jāpabeidz, lai likmes paliktu spēkā. Ja spēle tiek pārtraukta jebkurā brīdī, visas likmes tiks anulētas, izņemot likmes, kas jau bija izlemtas, vai rezultāts nevarēja mainīties spēles turpināšanās gadījumā.
3.7.5. Visas spēles ir jāizspēlē vienas nedēļas laikā no paredzētās kalendārās dienas (notikuma vietā) un paredzētajā norises vietā. Pretējā gadījumā visas likmes uz spēli tiks anulētas.
3.7.6. Rezultatīvākā ceturtdaļa: Jāizspēlē visas četras spēles ceturtdaļas. papildlaiks netiek skaitīts. Ja spēle tiek pārtraukta, visas likmes tiks anulētas, ja vien pārtraukšanas brīdī 4. ceturtdaļā jau ir gūts visvairāk punktu.
3.7.7. Rezultātīvakais puslaiks: Jāizspēlē abi spēles puslaiki. Papildlaiks netiek skaitīts. Ja spēle tiek pārtraukta, visas likmes tiks anulētas, ja vien pārtraukšanas brīdī otrajā puslaikā jau ir gūts visvairāk punktu.
3.7.8. Otrais puslaiks: Likmes, kas veiktas uz otro puslaiku, tiks aprēķinātas, pamatojoties uz otrajā puslaikā gūtajiem punktiem. Ja viss otrais puslaiks netiek nospēlēts līdz beigām, visas otrā puslaika likmes tiks anulētas, ja vien iznākums jau ir noteikts. Papildlaiki tiek ieskaitīti otrā puslaika rezultātos un tiek uzskatīti par oficiāliem neatkarīgi no pagarinājuma perioda ilguma vai pārtraukšanas.
3.7.9. Pirmā/pēdējā/jebkurā laikā/nākamā/pirmās komandas piezemējumu guvēju likmes. Pārtrauktas/nenospēlētas spēles gadījumā likmes paliek spēkā uz jau notikušiem rezultātiem, šajās likmēs tiek skaitīts pagarinājums. Piezemējumu gūst spēlētājs, kurš gūst piezemējumu virzot bumbu pretinieka beigu zonā (t.i., nevis piespēlējošais spēlētājs). Likmes tiek anulētas uz spēlētājiem, kurus attiecīgā amerikāņu futbola pārvaldes iestāde nav norādījusi kā aktīvus.
3.7.10. Spēles pārtraukšanas gadījumā likmes paliek spēkā uz jau notikušiem rezultātiem, papildlaiks tiek skaitīts par pirmo/pēdējo punktu skaitu.

3.8. Likmes uz beisbolu.
3.8.1. Likmes uz beisbolu tiek pieņemtas uz spēli, ieskaitot papildlaiku.
3.8.2. Beisbolā spēle skaitās neizspēlēta, ja ir nospēlēts mazāk par 9 partijām (iningiem), tad laimestus izmaksā saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.10. Šis pants neattiecas uz MLB mačiem no 1. augusta 2020, kuras saskaņā ar beisbola organizācijas noteikumiem tiek izspēlētas 7 iningos.
3.8.3. Gadījumā, ja spēli pārtrauc pēc 9 partijas un ir neizšķirts, likmes uz vienas vai otras komandas uzvaru izmaksā saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.10. Likmes uz kopējo gūto punktu skaitu ir spēkā.
3.8.4. Uz beisbolu tiek pieņemti likmju veidi, kuri ir aprakstīti šo noteikumu punktos: no 1.10.1. līdz 1.10.3. un no 1.10.8. līdz 1.10.13. un 1.10.15. un 1.10.16.
3.8.5. Divīzijas uzvarētājs: ja sezona kāda iemesla dēļ tiek saīsināta, likmes tiks noteiktas, pamatojoties uz attiecīgās federācijas paziņojumu par divīzijas uzvarētāju.
3.8.6. Datums: Visas spēles jāizspēlē paredzētajā kalendārajā dienā (notikuma vietā) un paredzētajā norises vietā. Pretējā gadījumā visas likmes uz spēli tiks anulētas. Tomēr, ja spēle ir apturēta pēc spēles sākuma laika apstākļu vai cita veida kavēšanās dēļ un tiek atsākta 36 stundu laikā pēc sākotnējā sākuma laika, visas likmes paliek spēkā. Ja apturētā spēle tiek atsākta vairāk nekā 36 stundas pēc sākotnējā sākuma laika un nav izpildītas minimālā spēles ilguma prasības, visas likmes tiks anulētas, izņemot tās, kuras tika noteiktas kā zaudētas/uzvarētas pirms spēles apturēšanas un spēles turpināšanās gadījumā vairs nevarēja mainīties.
3.8.7. Priekšlaicīga pārtraukšana: ja spēle tiek pārtraukta liela pārsvara dēļ, visas skrējienu “run line” likmes paliek spēkā (attiecas tikai uz Pasaules beisbola klasiku, Pasaules kausu un olimpiskajām sacensībām).
3.8.8. Somijas beisbols: lai likmes paliktu spēkā, ir jānospēlē vismaz divi puslaiki.

3.9. Likmes uz volejbolu.
3.9.1. Likmes uz volejbolu tiek pieņemtas uz spēles gala iznākumu.
3.9.2. Ja volejbola spēle netiek nospēlēta līdz galam (kādai no komandām ir jāuzvar 3 setos), tad laimestus uz šo spēli izmaksā saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.10.
3.9.3. Likmes, kuras tiek veiktas uz foru vai kopējo punktu skaitu, tiek skaitītas pēc kopējo gūto punktu skaita. Piemēram, ja spēle noslēdzas ar rezultātu 3:0 (25:18, 25:18, 25:20), tad fora un kopējais gūto punktu skaits tiks skaitīts no rezultāta 75:56.
3.9.4. Ja likmes tiek veiktas uz spēles rezultātu (piemēram, 3:0, 3:2, u.t.t.), tad, aprēķinot likmi, tiek ņemts vērā rezultāts pa setiem.
3.9.5. Uz volejbolu tiek pieņemti likmju veidi, kuri ir aprakstīti šo noteikumu punktos: no 1.10.1. līdz 1.10.3. un no 1.10.8 līdz 1.10.13. un 1.10.15. un 1.10.16.
3.9.6. Atliktās spēles: Visas spēles ir jāizspēlē plānotajā kalendārajā dienā (notikuma vietā) un paredzētajā norises vietā. Pretējā gadījumā visas likmes uz spēli tiks anulētas. Tomēr, ja spēle olimpiskajās spēlēs vai pasaules čempionātā tiek pārcelta uz vēlāku laiku, likmes paliek spēkā, ja spēle tiks pārcelta uz laiku pirms noslēguma ceremonijas.

3.10. Likmes uz regbiju.
3.10.1. Likmes uz regbiju tiek pieņemtas uz spēles pamatlaiku.
3.10.2. Ja regbija spēle netiek izspēlēta līdz galam, tad laimestus uz šo spēli izmaksā saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.10.
3.10.3. Uz regbiju tiek pieņemti likmju veidi, kuri ir aprakstīti šo noteikumu punktos: no 1.10.1. līdz 1.10.3. un no 1.10.8 līdz 1.10.14. un 1.10.16.

3.11. Likmes uz florbolu.
3.11.1. Likmes uz florbolu tiek pieņemtas uz spēles pamatlaiku.
3.11.2. Ja florbola spēle netiek izspēlēta līdz galam, tad laimestus uz šo spēli izmaksā saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.10.
3.11.3. Uz florbolu tiek pieņemti likmju veidi, kuri ir aprakstīti šo noteikumu punktos: no 1.10.1. līdz 1.10.3. un no 1.10.8 līdz 1.10.16.

3.12. Likmes uz futzālu.
3.12.1. Likmes uz futzālu tiek pieņemtas uz spēles pamatlaiku.
3.12.2. Ja futzāla spēle netiek izspēlēta līdz galam, tad laimestus uz šo spēli izmaksā saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.10.
3.12.3. Uz futzālu tiek pieņemti likmju veidi, kuri ir aprakstīti šo noteikumu punktos: no 1.10.1. līdz 1.10.3. un no 1.10.8 līdz 1.10.16.
3.12.4. Pirmā un otrā puslaika likmes tiks noteiktas noteiktā puslaika beigās (ieskaitot jebkuru tiesneša pievienoto laiku, bet izslēdzot jebkuru nospēlēto papildlaiku). Ja konkrētais puslaiks netiek pabeigts, likmes tiks anulētas, ja vien likmes iznākums jau ir noteikts.
3.12.5. Likmes aprēķināsanai par gūtajiem vārtiem konkrētajā laika posmā. spēles 1.minūte ir no 1 sekundes līdz 59 sekundēm. 2. minūte ir no 1 minūtes līdz 1 minūtei 59 sekundēm un tā tālāk. Piemēram, ja tiek likta likme uz vārtiem, kas gūti no 1 līdz 10 minūtēm, un vārti tiek gūti pēc 10 minūtēm 49 sekundēm, likme zaudēs, jo tas ietilpst 11 līdz 20 minūšu laika posmā.

3.13. Likmes uz bendiju.
3.13.1. Likmes uz bendiju tiek pieņemtas uz spēles pamatlaiku.
3.13.2. Ja bendija spēle netiek izspēlēta līdz galam, tad laimestus uz šo spēli izmaksā saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.10.
3.13.3. Uz bendiju tiek pieņemti likmju veidi, kuri ir aprakstīti šo noteikumu punktos: no 1.10.1. līdz 1.10.3. un no 1.10.8 līdz 1.10.16.
3.13.4. Ja spēles formāts kādu iemeslu dēļ tiek mainīts no 2 x 45 minūtēm uz 3 x 30 minūtēm, tad visas likmes paliek spēkā, izņemot visas likmes, kas attiecas uz pirmo vai otro puslaiku.

3.14. Likmes uz biljardu.
3.14.1. Likmes uz biljarda spēli tiek pieņemtas uz tās gala iznākumu.
3.14.2. Ja biljarda spēle netiek izspēlēta līdz galam, tad laimestus uz šo spēli izmaksā saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.10.
3.14.3. Uz biljardu tiek pieņemti likmju veidi, kuri ir aprakstīti šo noteikumu punktos: no 1.10.1. līdz 1.10.3. un no 1.10.8 līdz 1.10.13. un 1.10.16.

3.15. Likmes uz slēpošanas sporta veidiem.
3.15.1. Likmes uz slēpošanas sporta veidiem tiek pieņemtas uz variantiem, kuri tiek apskatīti šo noteikumu punktos 1.10.8, 1.10.9., 1.10.11., 1.10.12. un 1.10.16.
3.15.2. Ja kāds no sacīkšu dalībniekiem neiziet uz starta, tad visas likmes uz šo dalībnieku tiek izmaksātas ar koeficientu 1. Ja sacīkšu laikā kāds no dalībniekiem izstājas, tad par uzvarētāju tiek pasludināts otrs dalībnieks. Gadījumā, ja abi dalībnieki nesasniedz finišu, tad visas likmes uz šiem dalībniekiem tiek izmaksātas ar koeficientu 1.
3.15.3. Kalnu slēpošana: Ja sacīkstes tiek pārtrauktas vai pārceltas, bet notiek 72 stundu laikā pēc sākotnējā starta datuma, tad visas likmes uz šo notikumu ir spēkā. Ja sacensības nenotiek 72 stundu laikā pēc sākotnējā sākuma datuma, visas likmes tiks anulētas. Ja abiem slēpotājiem neizdodas kvalificēties nākamajai kārtai pasākumos, kuros ir vairāk nekā 1 kārta, tad aprēķini tiks veikti, pamatojoties uz oficiālo 1. kārtas kopvērtējumu. Ja, piemēram, sākotnēji plānotais nobrauciena notikums tajā pašā nogāzē tiek pārveidots saīsinātā versijā, likmes paliek spēkā.

3.16. Likmes uz ūdenspolo.
3.16.1. Likmes uz ūdenspolo spēli tiek pieņemtas uz tās gala iznākumu.
3.16.2. Ja ūdenspolo spēle netiek izspēlēta līdz galam, tad laimestus uz šo spēli izmaksā saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.10.
3.16.3. Uz ūdenspolo tiek pieņemti likmju veidi, kuri ir aprakstīti šo noteikumu punktos: no 1.10.1. līdz 1.10.3. un no 1.10.8 līdz 1.10.16.

3.17. Totalizatora noteikumi zirgu un suņu skriešanās sportā.
3.17.1. Lai varētu piedalīties totalizatorā, ir jāizdara uzvarētāja izvēle un likmes iemaksa. To var izdarīt likmju pieņemšanas punktā. Katrās sacensībās minimāla un maksimāla likme ir noteikta atsevišķi.
3.17.2. Totalizatora dalībniekam ir jāizvēlas attiecīgi zirgs vai suns (atkarībā no sacensību veida), kurš pēc viņa domām sacensību noteiktajā etapā uzvarēs, vai nonāks finišā viņa paša prognozētajā kārtībā, tad jāizdara viena, vai vairākkārtējas likmju iemaksa uz šā izvēlētā zirga vai suņa (atkarībā no sacensību veida) numuru un etapu.
3.17.3. Totalizatora dalībnieks, kurš pareizi noteicis zirgu vai suni (atkarībā no sacensību veida) – uzvarētāju izvēlētajā etapā, uzrādot kases aparāta čeku, kuru viņš saņēma likmes izdarīšanas brīdī, un par čeku ir ieraksts elektroniskajā uzskaites sistēmā, saņem naudas laimestu, kura lielums ir tieši proporcionāls kopējai iemaksātās naudas summas lielumam, neieskaitot Kompānijas organizēšanas izmaksas, kas likts uz uzvarētāju un tiks aprēķināts līdzīgās daļās uz visām laimētajām likmēm. Laimestus sāk izmaksāt vienu stundu pēc sacensību rezultāta paziņošanas, atbilstoši šiem noteikumiem.

3.18. Likmes uz pārējiem sporta veidiem.
3.18.1. Uz pārējiem sporta veidiem, kuri nav aprakstīti šajos noteikumos likmes pieņem par rezultātiem, kuri tiek fiksēti gala protokolā, kuru var dabūt attiecīgajā sporta federācijā vai federācijas interneta mājas lapā. Strīdu rašanās gadījumā par galējo rezultātu tiks uzskatīts rezultāts, kurš tika izsniegts attiecīgajā sporta federācijā uz oficiālās veidlapas ar zīmogu un pilnvarotas personas parakstu.
3.18.2. Snooker. Nākamais Rāmis “frame”: kurš spēlētājs uzvarēs nākamajā Rāmī “frame”? Ja Rāmis “frame” nenotiek, visas likmes tiks anulētas, izņemot Rāmja “frame” piešķiršanas gadījumu kāda iemesla dēļ, kurā likmes paliek spēkā.
3.18.3. Spēles likmes: Kurš uzvarēs maču? Mača uzvarētājs ir spēlētājs, kurš iekļūst nākamajā kārtā vai kuru turnīra organizatori uzskata par uzvarētāju.
3.18.4. Golfs: ‘Likmes uz iznākumu: uz “Outhright” likmēm attiecas šādi noteikumi:
a.) Visas likmes uz spēlētāju, kurš pirmajā kārtā neizspēlēs, tiks anulētas.
b.) Visas likmes tiks uzskatītas par zaudētām, spēlētājiem, kuri nekvalificēsies turnīram.
c.) Visas likmes tiks uzskatītas par zaudētām uz jebkuru spēlētāju, kurš izstāsies vai tiek diskvalificēts jebkurā kārtā.
d.) Ja spēlētājs izstājas pirms turnīra sākuma, likme tiek anulēta. Ja spēlētājs jau ir piedalījies, tiek uzskatīts, ka viņš ir piedalījies turnīrā, un likme tiks aprēķināta, kā zaudēta. Likmes paliek spēkā, kad spēlētāji ir pabeiguši pirmo bedrīti. Ja spēlētājs neizspēlē, tad likmes uz 2 vai 3 bumbām, kurās viņam bija jāpiedalās, tiek anulētas. Ja raunds tiek pārtraukts, likmes uz šo raundu tiek anulētas. e.) Ja turnīrā ir samazināts plānotais bedrīšu skaits, par uzvarētāju tiek uzskatīts spēlētājs, kurš saņems trofeju (un finišē ar zemāko punktu skaitu, ieskaitot izslēgšanas spēles, ja piemērojams). Vienīgais izņēmums ir šāds: Visas “Outhright” likmes tiks anulētas turnīros, kas kopumā tiek izspēlēti dažādos laukumos, nevis tajos, kuros sākotnēji bija paredzēts spēlēt.
Turnīros, kurus ietekmē slikti laikapstākļi, likmes tiks aprēķinātas pēc oficiālajiem rezultātiem, neatkarīgi no izspēlēto kārtu skaita. Ja turnīrs tiek pārtraukts, visas likmes, kas veiktas pēc pēdējās kārtas, tiks anulētas. Visas likmes, kas veiktas pirms pēdējās pabeigtās kārtas, tiks izlemtas pēc oficiālās turnīra organizētāju institūcijas publicētā rezultāta uzreiz pēc spēles/sacensības beigām. Visi turpmākie šī rezultāta labojumi vai grozījumi netiks piemēroti norēķinu nolūkos. f.) “Outhright” likmes tiek noteiktas par spēlētāju, kurš iegūst trofeju. g.) Ja turnīrs tiek pārcelts, likmes paliek spēkā.

3.19. Likmes uz citiem prognozējamiem rezultātiem.
3.19.1. Likmes uz citiem prognozējamiem notikumiem tiek pieņemtas uz notikuma faktisko rezultātu (notiks vai nenotiks; lielāks vai mazāks; kāds no vairākiem; būs vai nebūs), kura apstiprinājums ir dokumentāli pieejams no oficiālajiem avotiem. Notikums skaitās noticis, ja noteiktajā laika posmā ir noticis viens vai daži no piedāvātajiem iznākumiem.

4. Noteikumi likmēm kuras tiek pieņemtas spēles gaitā.
4.1. Likmes spēles gaitā var tikt pieņemtas uz visiem sporta veidiem un likmju veidiem kas ir aprakstīti šo noteikumu punktos no 1.10.1 līdz 1.10.16.
4.2. Likmes spēles gaitā tiek pieņemtas no brīža kad notikums sākās līdz brīdim kad tas beidzās.
4.3. Ja likme tika veikta uz notikumu, kas jau ir noticis, piemēram: likme uz to, kura komanda gūs pirmos vārtus tika uzlikta pēc tam kad pirmie vārti jau tika gūti, vai likme tika veikta uz iznākumu, kura koeficients neatbilst reālai notikuma gaitai, piemēram: reālais spēles rezultāts ir 4:0, bet likme tiek uzlikta uz handikapu -1 ar koeficientu 2.00, vai uz to, ka uzvarēs pirmā komanda ar koeficientu 3.50. Kompānija ir tiesīga izmaksāt tādu likmi ar koeficientu 1.
4.4. Uz likmēm spēles gaitā netiek attiecināts šo noteikumu punkts 1.7.
4.5. Likmju pieņemšanas punktos tiek parādīta informācija par tekošo spēļu gaitu (tekošais rezultāts, gūtie vārti, dzeltenās kartiņas un t.t.), bet šai informācijai ir tīri informatīvais raksturs un Lietotājs nevar paļauties uz to veicot likmi.
4.6. Kompānija patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt likmju pieņemšanu spēles gaitā un uz jebkuru no notikumiem, nepaskaidrojot iemeslus, bet visas likmes, kas tika uzliktas uz šo notikumu līdz likmju pieņemšanas pārtraukšanas brīdim, paliek spēkā.

5. Likmes ar pagarinātu apstiprināšanas laiku.
5.1. Kompānija piedāvā veikt likmes ar pagarinātu apstiprināšanas laiku. Šādas likmes tiek pieņemtas ja spēlētājs vēlas uzlikt liki kuras summa ir lielākā nekā Kompānija var apstiprināt uzreiz likmes likšanas brīdī. Spēlētājs tiks informēts par šādu iespēju un tikai pēc spēlētāja piekrišanas likme ar pagarinātu apstiprināšanas laiku tiks uzlikta.
5.2. Likme ar pagarinātu apstiprināšanas laiku tiek apstiprinātas noteiktā laikā periodā pēc likmes izdarīšanas brīža. Spēlētājam pirms šādas likmes likšanas ir jāapstiprina, ka viņš piekrīt tās nosacījumiem.
5.3. Veicot šādu likmi spēlētājs saņem kases aparāta čeku kurā ir atrunāts ka likme ir ar pagarinātu apstiprināšanas laiku un var tikt uzskatīta par spēlējušo tikai pēc apstiprināšanas.
5.4. Ja likme tika apstiprināta tad uz to attiecās visi noteikumi kuri atrunāti šajos noteikumos. Ja likmes nav apstiprināta tad spēlētājs var saņemt savu likmes sumu atpakaļ.
5.5. Minimālā likme kura var tikt uzlikta ar pagarinātu apstiprināšanas laiku ir 50 EUR.
5.6. Maksimālā likme kura var tikt uzlikta ar pagarinātu apstiprināšanas laiku ir 5000 EUR.
5.7. Laiks kas paredzēts likmes apstiprināšanai ir 15 minūtes.
5.8. Likme skaitās apstiprināta, ja:
5.8.1. Kompānijas darbinieki ir to apstiprinājuši paredzētajā laikā no likmes uzlikšanas brīža.
5.9. Likme skaitās neapstiprināta, ja:
5.9.1. Kompānijas darbinieki nav to apstiprinājuši paredzētajā laikā no likmes uzlikšanas brīža;
5.9.2. Kompānijas darbinieki ir neapstiprinājuši likmi paredzētajā laikā no likmes uzlikšanas brīža;
5.9.3. Kaut viena spēle kura piedalās likmē sākās pirms Kompānijas darbinieki ir akceptējuši likmi.
5.10. Spēlētājs nevar pieprasīt likmes atmaksu līdz brīdim kad tā būs apstiprināta vai neapstiprināta.
5.11. Spēlētājs var uzzināt vai likme ir apstiprināt vai nē iedodot čeku operatoram vai piezvanot uz galveno biroju un nosaucot čeka numuru.
5.12. Kompānija apstiprina vai neapstiprina likmes balstoties uz iekšējiem kārtības noteikumiem.

6. Sporta totalizatora darbības piemēri.
6.1. Notikumu saraksta piemērs.
Notikumu saraksti ir pieejami visos likmju pieņemšanas punktos un internetā. Notikumu saraksti tiek regulāri atjaunoti: no tiem tiek izslēgtas spēles, kuras jau ir sākušas un pievienotas jaunas spēles. Notikumu sarakstā var atrast visu nepieciešamo informāciju par katru notikumu, t.i. laiku līdz kuram tiek pieņemtas likmes, notikuma dalībnieku nosaukumus, spēļu numurus un nosaukumus, kā arī piedāvātos iznākumus un koeficientus.

6.2. Likmes veikšanas piemērs.
Lai veikt likmi spēlētājam ir nepieciešams izvēlēties uz kādu notikumu viņš grib uzlikt, uz kādu likmju tipu un kādu summu. Pēc tam viņam ir jāieraksta izvēlēto likmi speciāli paredzētajā veidlapā un jāiedod to likmju pieņemšanas operatoram kopā ar iemaksājamo likmi. Pēc tam kad operator ievadīs likmi sistēmā, spēlētājs saņems likmes čeku, kurā būs ierakstīta visa informācija par viņa veikto likmi.

7. Cashout (likmes atmaksa) funkcionalitāte.
7.1. Kompānija var piedāvāt spēlētājiem saņemt likmes atmaksu pirms tā ir aprēķināta.
7.2. Kompānija pēc saviem ieskatiem var piedāvāt Cashout opciju noteiktām likmēm.
7.3. Cashout opcija var būt pieejama tikai tam likmēm, kuras vēl nav aprēķinātas līdz galam.
7.4. Ja Cashout opcija ir pieejama likmei, tad pie likmes spēlētājs redzēs Cashout paziņojumu ar piedāvāto atmaksas summu uz klienta ekrāna.
7.5. Spēlētājs var izmantot Cashout opciju apstiprinot savu izvēli likmju pieņemšanas operatoram.
7.6. Spēlētājs nevar mainīt Cashout summu. Cashout summa tiek aprēķināta pēc Kompānija izstrādātiem algoritmiem.
7.7. Pēc Cashout apstiprināšanas Cashout summa tiek izmaksāta spēlētājam, un likmes status tiek nomainīts uz aprēķinātu. Turpmākie spēļu rezultāti vairs neietekmē likmes statusu.
7.8. Spēlētājs nevar atcelt Cashout izmaksu.
7.9. Uz likmēm, kuras tika izmaksātas ar Cashout funkciju, izplātās visi sporta likmju nosacījumi, kas atrunāti šajos noteikumos.