Privātuma politika

1. Vispārīga informācija

1.1. Organizācija ir apņēmusies nodrošināt Personas datu konfidencialitāti un neizpaušanu visiem šīs Tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kuri ir iesnieguši informāciju par sevi. Šīs apņemšanās ietvaros esam ieviesuši šo Konfidencialitātes politiku, lai atspoguļotu mūsu apmeklētāju pašreizējo nepieciešamību uzzināt, kādu informāciju par viņiem mēs ievācam, kāpēc mums tā ir nepieciešama un kur tā nonāk, kā arī izpildītu normatīvo aktu prasības. Jūsu Personas Dati aptver jebkuru informāciju par jums, kas var jūs identificēt, vai pēc kuras var pamatoti noteikt jūsu identitāti. SIA “Optibet”, Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, reģ. Nr.40003462947 ir Pārzinis ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē. SIA “Optibet” ir daļa no ENLABS AB uzņēmumu grupas un garantē mūsu klientiem labāko pieredzi spēļu jomā Eiropā.

1.2. SIA “Optibet” turpmāk politikā arī kā Optibet vai mēs. Pakalpojums ir reģistrācija Optibet un mūsu sniegto azartspēļu pakalpojumu izmantošana vai arī atteikšanās no reģistrācijas.

2. Personas datu pārzinis

SIA “OPTIBET”
Reģistrācijas numurs: 40003462947
Adrese: Satekles iela 2b, Origo One biznesa centrs, Rīga, LV-1050 5. stāvs, 504. kab.
E-pasts: dpo@enlabs.com

Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar Jūsu datu apstrādi, lūdzu sazinieties ar mums pa norādīto e-pastu

3. Kādu Jūsu Personas Datus mēs apstrādājam

3.1. Jūsu dati ir informācija, kuru var izmantot, lai tieši vai netieši Jūs identificētu, sazinātos ar Jums vai atrastu Jūs kā fizisko personu, turpmāk politikā – Jūsu Personas Dati. Apstrādājamo Personas datu kategorijas ir sekojošas, Optibet:
– apstrādā šādus Jūsu Personas datus, kas saistīti ar Jūsu reģistrāciju mūsu interneta vietnē www.optibet.lv vai totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietās: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs, un cita Jūsu sniegtā kontaktinformācija, valoda, lietotāja ID, reģistrācijas datums un laiks un piekļuve, utt – turpmāk politikā Reģistrācijas dati.
Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat mums reģistrācijas brīdī.

– apstrādā šādus Jūsu Personas datus, lai veiktu Jūsu reģistrāciju un pārbaudītu Jūsu tiesības un rīcībspēju Pakalpojuma izmantošanai: vārds, uzvārds, lietotāja ID, identifikācijas dokumenta (ID) veids, ID dokumenta kopija, informācija par dokumenta derīgumu, pilsonība, adrese, valoda, valūta, tālruņa numurs, e-pasts, kredītiestādes konta vai maksājumu iestādes konta vai e-maka informācija, Pakalpojuma izmantošanas datums un laiks utt – turpmāk politikā Identifikācijas dati.
Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat mums tieši reģistrācijas brīdī un Jūsu Personas Dati, kurus mums dara pieejamus identifikācijas pakalpojumu sniedzēji.

– apstrādā šādus Jūsu Personas Datus, lai veiktu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma tiesību normās noteikto, lai konstatētu, vai Jūs esat politiski nozīmīga persona, vai Jūs esat saistīts ar politiski nozīmīgu personu, vai varam sniegt Pakalpojumu vai mums jāatturas no Pakalpojuma sniegšanas un ziņot regulatīvajām iestādēm par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, ID dokumentā norādītās ziņas, ziņas par personas darījumiem (summa, rēķina veids, darījuma veids), paraksts, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, ID dokumenta kopija, ziņas par politisko statusu, ziņas par patiesā labuma guvēju, ienākuma avotiem un ar tiem saistīto informāciju utt.- turpmāk politikā AML dati.
Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat OPTIBET tieši, un Jūsu Personas Dati, kurus mums dara pieejamus finanšu un klientu identifikācijas pakalpojumu sniedzēji.

– apstrādā šādus Jūsu Personas Datus, lai sniegtu Jums Pakalpojumu: pašatteikšanās dati, dati par izslēgšanu no azartspēlēm, lietotāja ID, likmes vai prognozes ID, valūta, likmes vai prognozes summa, pašreizējā bilance, spēles / turnīra ID, pārdevēja ID, likmes vai prognozes veids, likmes vai prognozes statuss, paredzamā maksimālā laimesta summa, laimesta rezultātu datums, laimētā summa, izmaksas summa, turnīra ieņēmumi, partijas, azartspēļu spēlēšanas vēsture, autorizācijas dati, IP adrese, dzimums, kontaktinformācija, Pakalpojuma izmantošanas datums un laiks utt. – turpmāk politikā Azartspēļu dati.
Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat mums vai kas iegūti Pakalpojuma izmantošanas laikā, Jūsu Personas Dati, kurus esam saņēmuši no mūsu azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem, un Jūsu Personas Dati, kas ievākti no mums pieejamajām datu bāzēm saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu, tai skaitā pašatteikušos personu reģistra.

– apstrādā šādus Jūsu Personas Datus laikā, kad Jūs apmeklējat interneta vietni www.optibet.lv: IP adrese (tostarp atrašanās vieta, pamatojoties uz IP adresi), piekļuves pakalpojuma sniedzējs, atsauces URL, datums, laiks, piekļuves kodi, sesijas atslēga, pārlūkprogrammas veids un versija, operētājsistēma, nodoto datu apjoms un statuss, video dati totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietās, grāmatvedības dokumenti, izziņas utt. – turpmāk politikā Tehniskie dati.
Datu apstrādes avots: Kamēr Jūs pārlūkojat www.optibet.lv vai atrodieties totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietās, kur interneta vietne pati ģenerē Tehniskos datus vai ievāc tos no Jūsu ierīces, savukārt video ieraksts Jūs filmē, un kases čekos vai grāmatvedības dokumentos tiek ierakstīti Jūsu Personas Dati.

– apstrādā šādus Jūsu Personas Datus, kad Jūs sazināties ar mums, izmantojot interneta vietni www.optibet.lv tērzēšanas botu, e-pastus, pastu vai iesniedzot sūdzības: Jūsu ziņas saturs, e-pasta adrese vai sociālo mediju kontakti, dokumenta rekvizīti un saturs utt. – turpmāk politikā Saziņas dati.
Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat mums tieši.

– apstrādā šādus Jūsu Personas Datus, lai uzsāktu ar Pakalpojumu saistītos naudas pārvedumus: vārds, uzvārds, lietotāja ID, bankas, maksājuma iestādes vai e-maka numurs, darījuma summa, laimesta apraksts, darījuma datums un laiks utt. – turpmāk politikā – Naudas dati.
Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat mums, pieprasot veikt darbības ar naudas pārskaitījumu, un Jūsu Personas Dati, kas saņemti no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

– apstrādā šādus Jūsu Personas Datus komunikācijas nolūkos: vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, kontaktinformācija, datums un laiks, kad Jums ir sniegta komunikācija, Jūsu izvēles, utt. – turpmāk politikā Komunikācijas dati.
Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat pie reģistrācijas attiecībā uz komunikācijas izvēli un tieši vai netieši (piemēram, izmantojot sīkdatnes) Pakalpojuma lietošanas laikā.

– apstrādā šādus Jūsu Personas Datus, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu: lietotāja ID, azartspēļu apgrozījums, Pakalpojuma izmantošanas datums, aptaujas informācija, citi Jūsu Personas Dati, izņemot sensitīvos datus kurus Jūs mums nododat, utt. – turpmāk politikā – Klientu Atbalsta dati
Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat mums tieši vai netieši.

– apstrādā turpmāk minētos Jūsu Personas Datus, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktos noteiktajām arhivēšanas un grāmatvedības uzskaites prasībām: vārdu, uzvārdu, darījuma informāciju, personas kodu, kontaktinformāciju, utt. – turpmāk politikā – Administratīvie dati
Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat mums Pakalpojuma lietošanas laikā.

– apstrādā sīkdatnes. Lūdzu skatīties sadaļu Sīkdatņu politika. Turpmāk politikā – Sīkdatņu dati
Datu apstrādes avots: Jūsu Personas Dati, kurus Jūs sniedzat pie netieši apmeklējot mūsu interneta vietni www.optibet.lv

4. Jūsu Personas Datu apstrādes pamats un mērķis ir balstīts uz:

4.1. The basis and aim of the processing of Your Personal Data is based on:
4.1.1. tiesību aktos noteikto prasību izpildi – tiesību aktu saistošās normās, tad mums Jūsu Personas Dati ir jāapstrādā saskaņā ar tiesību akta prasībām un ne Jūs ne mēs nevaram šo ietekmēt;
4.1.2. savstarpējā līguma izpildi – līgumu, vispārējie noteikumi, atsevišķie noteikumi, utt., kura puses esam mēs un Jūs un kuriem Jūs esat piekritis, reģistrējoties vai izmantojot Pakalpojumu;
4.1.3. mūsu leģitīmām interesēm; un
4.1.4. Jūsu piekrišanu, lai pastāvīgi uzlabotu vai atjauninātu mūsu piedāvājums Jums..
Pārskatāmībai un ērtībai norādām apstrādes mērķi, pamatu un kategorijas ar nosacījumu, ka tās nav izsmeļošas un sniegtas tikai ērtības labad, jebkuru precizējošu jautājumu gadījumā lūdzu sazinieties Datu Pārzini:

Apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Kategorijas
Komunikācija ar Jums pa e-pastu, kā SMS vai pa tālruni; komunikācijas informācijas satura pielāgošana atkarībā no Jūsu izvēles Piekrišana Komunikācijas dati; Sīkdatnes
Spēlētāja reģistrēšana vai Spēlētāja konta reģistrēšana Līguma izpilde Reģistrācijas dati
Identitātes, pašatteikšanās un PEP pārbaude Tiesību Akti, tai skaitā  Azartspēļu un izložu likums, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums Identifikācijas dati AML Dati
Datu saglabāšana par Jūsu izdarītajām likmēm vai prognozēm, naudas līdzekļiem, kas tika nodoti mums likmju vai prognožu izdarīšanai, atmaksātiem maksājumiem un Jums pārskaitītiem naudas līdzekļiem. Tiesību Akti, tai skaitā  Azartspēļu un izložu likums un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums Identifikācijas dati, Azartspēļu dati, Naudas dati
Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu uzlabošana Leģitīmās intereses vai Jūsu piekrišana Tehniskie dati, Sīkdatņu dati, Klientu atbalsts dati, Saziņas dati
Klientu atbalsts un saziņas Leģitīmās intereses Saziņas dati, Klientu atbalsts
Naudas līdzekļu pārskaitījums uz/no Jūsu tiešsaistes Pakalpojuma kontu. Līguma izpilde. Azartspēļu dati, Naudas dati
Klientu darījumu,  aizdomīgu vai sākot no 2000 EUR izsekošana un reģistrācija saskaņā ar AML politiku, Ziņošana Latvijas Kontroles dienestam par Jūsu aizdomīgajiem naudas darījumiem Tiesību akti, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums Visi dati
Statistikas datu analīze Leģitīmās intereses Tehniskie dati, Sīkdatņu dati, Azartspēļu dati, Klientu atbalsta dati
Datu nodošana atsevišķiem datu pārziņiem verifikācijas, maksājumu un krāpšanas novēršanas pakalpojumu saņemšanai Leģitīmās intereses Tehniskie dati, Naudas dati, Azartspēļu dati, Identifikācijas dati, Naudas dati
Tiešsaistes azartspēļu vides kā Pakalpojuma nodrošināšana kazino, pokeram vai sporta likmēm Līguma izpilde Reģistrācijas dati, Identifikācijas dati, AML dati, Azartspēļu dati, Nauda dati, Klientu atbalsts dati, Tehniskie dati, Sīkdatņu dati
Pakalpojuma drošības garantēšana, konstatējot un novēršot traucējošo programmatūru, ierīču un citu iekārtu izmantošanu Leģitīmas intereses Reģistrācijas dati, Identifikācijas dati, AML dati, Azartspēļu dati, Nauda dati, Klientu atbalsts dati, Tehniskie dati, Sīkdatņu dati
Datu nodošana ENLABS AB grupas ietvaros Leģitīmās intereses, Līguma izpilde Reģistrācijas dati, Identifikācijas dati, AML dati, Azartspēļu dati, Nauda dati, Klientu atbalsts dati, Tehniskie dati, Sīkdatņu dati
Jūsu Personas Datu, glabāšana OPTIBET rezerves kopiju sistēmās Tiesību akti, Azartspēļu un izložu likums un Leģitīmās intereses Visi Dati
Jūsu Personas Datu dzēšana Tiesību Akti, tai skaitā  Azartspēļu un izložu likums un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums Visi Dati

Mēs varam apstrādāt Jūsu Personas datus citiem mērķiem, ar nosacījumu, ka pirms to apstrādes mēs Jums atklājam mērķus un izmantošanu un ja nepieciešama Jūsu piekrišana, tad tā tiek iegūta, izņemot gadījumus, kad jaunais mērķis pēc būtības ir identisks jau iepriekš pastāvošam mērķim.

5. Automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana

Optibet var apstrādāt Jūsu Personas Datus automatizēti un turpmāk minētajās situācijās mūsu lēmumu pieņemšanas process var būt automatizēts, pamatojoties uz tiesību aktu izpildi vai mūsu savstarpējā līguma izpildi:
– Jūsu identitātes pārbaude un atļauja piekļūt Pakalpojumam pēc spēlētāja konta reģistrēšanas interneta www.optibet.lv vietnē – reģistrējoties Pakalpojumam vietnē, automatizētā lēmumu pieņemšanas procesā mēs varam pārbaudīt, vai Jūs atbilstat lietotāja konta reģistrācijas un Pakalpojuma piekļuves kritērijiem. Lēmumu pieņemšanas process var ietvert Jūsu Personas datu (piemēram, dzimšanas datuma (vecuma), personas koda, valstspiederības, pašatteikšanās datu un atteikšanās no azartspēlēm datu) analīzi saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām atļaujas prasībām. Jūsu Personas Datus parasti iegūst no Jums tieši, vai arī tos vāc no datubāzēm, kuras ir pieejamas mums saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu (piemēram, personu, kurām ir noteikti azartspēļu ierobežojumi, saraksts). Automatizētā lēmuma rezultātā Jūsu reģistrācija un piekļuve Pakalpojumam tiks: autorizēta vai noraidīta;
– Lietotāja maksājuma verifikācija – saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem mums ir pienākums pārbaudīt, vai Jūsu maksājumu konta informācija atbilst lietotāja konta informācijai, kuru esat sniedzis Pakalpojuma izmantošanai. Jūsu Personas Dati, uz kuriem attiecas šāds automatizētais lēmums, ir bankas, maksājuma iestādes vai e-maka konta rekvizīti (nosaukums, konta numurs). Naudas pārskaitījumi uz Jūsu lietotāja kontu tiek veikti vai noraidīti, pamatojoties uz automatizētu lēmumu;
– Atbilstība noteikumiem, kuriem Jūs esat piekritis un kuri Jums ir jāievēro – mēs analizējam Jūsu darbības interna vietnē www.optibet.lv un Pakalpojumā, lai atklātu piemērojamo tiesību aktu vai Pakalpojuma noteikumu pārkāpumus;
– Risku novērtēšana un atbilstība Pakalpojumu noteikumiem- mēs neatļaujam piekļuvi Pakalpojumam trešajām personām, kuras cenšas sabojāt kodu, veikt izmaiņas azartspēļu programmatūrā un citās minētajās darbības un attiecīgi aktīvi veic pasākumus, lai izvairītos no tādu skriptu, botu un citu ierīču un paņēmienu izmantošanas, kuri traucē godīgu spēli. Mēs varam analizēt Jūsu darbības interneta vietnē www.optibet.lv un Pakalpojuma sniegšanas gaitā. Minētās analīzes nolūkam mēs galvenokārt paļaujamies uz Tehniskajiem datiem un Azartspēļu datiem. Mēs salīdzinām minētos Personas datus ar Jūsu Personas Datiem, kurus esam iepriekš ievākuši vai saņēmuši no trešās puses pakalpojumu sniedzējiem par Jums vai Jūsu ierīci. Pamatojoties uz automatizēti pieņemto lēmumu, Optibet un/vai piesaistītais azartspēļu pakalpojumu sniedzējs (kurš apstrādā minētos datus apkopotā veidā, pamatojoties tikai uz lietotāja ID) var ierobežot piekļuvi Pakalpojuma funkcijām (piemēram, atcelt atkārtotas likmes no vienas un tās pašas IP adreses vai kopīgās adreses, ierobežot maksimālās likmes summu utt.), pat ja mums ir aizdomas, ka darbība nav atbilstīga.
– Negodīgas spēlēs atklāšana – saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, mums var būt pienākums atklāt un atturēt no darbībām, kas saistītas ar noziedzīgi tiesību aktu pārkāpumiem vai negodīgu spēli. Optibet vai krāpšanas novēršanas pakalpojumu sniedzējs salīdzina Jūsu ierīces tiešsaistes identifikatorus (piemēram, Tehniskos datus, Sīkdatņu datus un Azartspēļu datus ar līdzīgiem Jūsu Personas Datiem, kas iepriekš ievākti par Jums vai Jūsu ierīci, kuru izmanto, lai piekļūtu attiecīgajai interneta vietnei. Konstatējot, ka Jūsu kontam vai ierīcei ir krāpniecisks modelis vai ka tā ir saistīta ar tiesību aktu pārkāpumu, pamatojoties uz automatizēti pieņemtu lēmumu, Optibet var ierobežot Jūsu piekļuvi Pakalpojumam.
– Aprakstītos automatizētos lēmumus parasti pieņem bez Optibet darbinieka līdzdalības. Jums ir tiesības pieprasīt Optibet darbinieka līdzdalību saistībā ar apakšpunktos minēto lēmumu pieņemšanu, kā arī izteikt savu viedokli attiecībā uz šādu lēmumu un apstrīdēt to.

6. Glabāšanas Termiņš

6.1. Jūsu Personas Dati, tiek saglabāti tikai tik ilgi cik ir saprātīgi nepieciešams, lai sasniegtu šajā politikā atrunātos mērķus, vai tik ilgi, cik tiesību akti nosaka, piemēram:
– AML dati – 5 gadi no dienas, kad izbeidzas mūsu Līguma attiecības, izņemot Spēles datus, kas tiek dzēsti pēc 5 gadu termiņa no to rašanās dienas.
– Reģistrācijas, Identifikācijas un Azartpsēļu dati – 5 gadi no dienas, kad pēdējo reizi apmeklējāt interneta vietni www.optibet.lv;
– Naudas dati – 6 gadi pēc 31.decembra darījumiem, kas reģistrēti tajā gadā līdz 31.decembrim;
– Komunikācijas dati – izbeidzot līgumu, izņemot pašu komunikācijas saturu, kas tiek glabāts 3 gadus – Tehniskie dati – datu glabāšanas termiņš ir 30 dienas no minēto datu vākšanas brīža;
– Visi pārējie dati – 5 gadi no dienas, kad tie saņemti.

6.2. Glabāšanas termiņa periods var tikt pēc Optibet vienpersoniska lēmuma pagarināts, ja tas ir nepieciešams, lai mēs izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, atrisinātu strīdus un izpildītu līgumu, vai arī anonimizēt Jūsu Personas datus un saglabāt minēto anonimizēto informāciju nenoteiktu laiku.

6.3. Dati, kas izvietoti uz rezerves kopijām tiek dzēsti pēc rezerves kopijas cikla beigām. OPTIBET nodrošina, lai rezerves kopijas perioda laikā rezerves kopijas materiāliem tiktu piemērotas atbilstošas garantijas. Rezerves kopijas netiek izmantotas, t.i., tās netiek apstrādātas citiem mērķiem, un OPTIBET tās izdzēš, cik drīz vien iespējams, t.i., pēc OPTIBET rezerves kopijas cikla beigām Jūsu Personas Dati tiks iznīcināti.

7. Jūsu tiesības

7.1. Jūs jebkurā brīdī varat izmantot turpmāk minētās tiesības attiecībā uz Jūsu Personas Datu apstrādi, sazinoties ar mums:

Tiesība Paskaidrojums
Piekļūt Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jebkuriem datiem, kurus var uzskatīt par Jūsu Personas Datiem. Tas ietver tiesības tikt informētam par to, vai mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, mūsu apstrādāto Personas datu kategoriju veidi un mūsu datu
Veikt labojumus Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu Jūsu Personas Datus, ja uzskatāt, ka tie ir neprecīzi vai nepilnīgi apstrādes mērķi
Iebilst Jums ir tiesības iebilst pret noteiktu Personas datu apstrādi, tostarp, piemēram, automatizētu lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz Jūsu Personas Datiem, vai gadījumos, kad mēs apstrādājam Jūsu Personas Datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm
Ierobežot Personas datu apstrādi Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu Jūsu Personas datu apstrādi, ja vēlaties: (i) iebilst pret datu apstrādes likumību; (ii) sakārtot Jūsu Personas Datu nelikumīgu apstrādi; (iii) saņemt Personas datus vai izvairīties no to dzēšanas, lai izveidotu vai aizstāvētos pret juridiskām prasībām; vai (iv) pieprasīt apstrādes ierobežošanu līdz brīdim, kamēr tiks izvērtētas OPTIBET leģitīmās intereses attiecībā uz konkrēto apstrādes darbību
Dzēst Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu Personas Dati tiktu izdzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika vākti, vai ja uzskatāt, ka to apstrāde nav likumīga, vai ja uzskatāt, ka Jūsu Personas Dati ir jādzēš, lai izpildītu tiesību aktos noteiktu prasību
Datu pārnesamību Ja Jūsu Personas Dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz savstarpējām līgumattiecībām, Jūs varat pieprasīt, lai mēs sniegtu Jums šos datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt Jūs varat pieprasīt Personas datu nosūtīšanu citam datu pārzinim. Pastāv ierobežojums – to būs iespējams izdarīt tikai tad, ja tas ir tehniski iespējams
Atsaukt savu piekrišanu Gadījumos, kad apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu minētajai apstrādei
Iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei Ja Jūs neapmierina mūsu atbilde uz Jūsu pieprasījumu saistībā ar Jūsu Personas Datiem vai ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu Personas datus neatbilstoši likumam, Jūs varat iesniegt savu prasību Latvijas Datu aizsardzības inspekcijai info@dvi.gov.lv (www.dvi.gov.lv).

8. Jūsu Personas datu atklāšana vai nodošana

8.1. Optibet atklāj Jūsu Personas datus trešajām personām tikai saskaņā ar šo politiku, iekšējo datu apstrādes politiku un personām, kuras ir pilnvarotas apstrādāt Personas datus un kuras ir apņēmušās ievērot konfidencialitātes saistības vai kurām ir jāievēro konfidencialitātes saistības saskaņā ar tiesību aktiem vai ja būsiet devis savu piekrišanu šādai izpaušanai.
Optibet var izpaust Jūsu Personas datus šādiem saņēmējiem tai skaitā datu apstrādātājiem, veicot datu apstrādi:

Saņēmēja veids Izpaušanas mērķis Adresāta atrašanās vieta
Tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu sniedzēji Nodrošināt Jums tiešsaistes spēļu vidi (ņemiet vērā, ka Personas datus galvenokārt izpauž apkopotā veidā, kas neidentificē Jūs konkrēti). Eiropas Savienības dalībvalstis
Identifikācijas un autentifikācijas pakalpojumu sniedzēji Sniegt identifikācijas un autentifikācijas pakalpojumus, lai nodrošinātu Jums piekļuvi Pakalpojumam; un novērstu un atklātu krāpšanu. Eiropas Savienības dalībvalstis
Maksājumu pakalpojumu sniedzēji (tostarp maksājumu iestādes, piemēram, bankas) un citi naudas pārvedumu pakalpojumu sniedzēji Pārskaitīt naudas līdzekļus no maksājumu pakalpojumu sniedzēja uz Jūsu tiešsaistes pakalpojuma kontu un laimesta summas ieskaitīšana Jūsu kontā. Eiropas Savienības dalībvalstis
Tiesībaizsardzības un datu aizsardzības iestādes Leģitīma tiesiskā pieprasījuma izpilde, ja pieprasījumu ir iesniegusi kompetenta valsts iestāde Eiropas Savienības dalībvalstis
Darbības (operacionālo) pakalpojumu sniedzēji (juridiskie konsultanti, grāmatvedības uzskaites pakalpojumu sniedzēji u.c., kas ir uzņēmušies konfidencialitātes saistības) Leģitīmās intereses, nodrošinot Optibet saimniecisko darbību; veicot regulāru uzņēmējdarbību. Eiropas Savienības dalībvalstis
IT pakalpojumu sniedzēji Nodrošināt IT risinājumus, kas nepieciešami SIA Optibet saimnieciskai darbībai  vai Pakalpojuma darbībai. Eiropas Savienības dalībvalstis
Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji Atsevišķi pakalpojumu, kas saistīti ar Pakalpojuma uzlabojumiem vai lietotāja ērtības uzlabojumiem. Eiropas Savienības dalībvalstis
OPTIBET grupas uzņēmumi, ENLABS AB koncerns Dalītu administratīvās infrastruktūras izmantošanas mērķiem. Eiropas Savienības dalībvalstis

8.2. Optibet nenodod datus ārpus Eiropa Savienības, taču patur šo iespēju atsevišķos gadījumos nodot Jūsu Personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm, ja attiecīgie darbības pakalpojumi tiek sniegti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm. Mēs varam izvēlēties izmantot īpašus Personas datu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu Personas datu drošību. Jums ir tiesības iepazīties vai saņemt informāciju par Jūsu Personas datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas un to ietvertajām garantijām, sazinoties ar mums, izmantojot šajā Paziņojumā norādīto kontaktinformāciju.

9. Sīkdatņu politika

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu pārlūkošanas pieredzi mūsu vietnēs un lietojumprogrammās.

Lūdzu, izlasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk par, piem. kā sīkdatnes darbojas, kā mēs izmantojam sīkfailus un citas metodes tīmekļa vietņu lietojuma datu vākšanai un kā jūs varat tos bloķēt vai izdzēst

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir mazs teksta fails ar informāciju, kas tiek glabāta jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. Sīkdatne tiek izmantoti tehniskiem iemesliem un lai atvieglotu mūsu vietņu un lietojumprogrammu izmantošanu, un jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē tos uzglabā. Katra vietne var nosūtīt savu sīkdatni uz jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu, ja jūsu pārlūkprogrammas preferences to atļauj. Daudzas vietnes to dara ikreiz, kad lietotājs apmeklē viņu vietni, lai izsekotu tiešsaistes plūsmu.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs izmantojam sīkdatnes un citus identifikatorus, lai uzlabotu jūsu pārlūkošanas pieredzi un padarītu jūsu pieredzi ar mums pēc iespējas patīkamāku, piemēram:
– pieteikšanās un vēlamo iestatījumu atpazīšana;
– lietotāju uzvedības novērtēšana, lai mēs varētu veikt uzlabojumus; un
– jūsu meklēšanas un citas izturēšanās analīze, apmeklējot mūsu vietni, lai sniegtu jums saturu, kas, mūsuprāt, uzlabo jūsu pieredzi mūsu vietnē, un lai parādītu atbilstošu reklāmu, kad apmeklējat citas izvēlētās vietnes.

Šīs sīkdatnes neapkopo informāciju par jums, ko varētu izmantot komunikācijas nolūkos vai atcerēties, kur esat bijis internetā.

Mēs izmantojam funkcionalitātes sīkdatnes

Mēs izmantojam funkcionalitātes sīkdatnes, lai atcerētos jūsu vēlmes mūsu vietnēs (piemēram, jūsu kriptēto ID, valodu vai reģionu, kurā atrodaties) un nodrošinātu uzlabotas, personiskākas funkcijas. Lūdzu, ņemiet vērā: ja izdzēsīsit šos sīkfailus no sava pārlūka, mēs vairs nevarēsim atcerēties jūsu preferences vai atcerēties jūsu pieteikšanās informāciju vai sniegt jums pieprasīto saturu. Daži piemēri: mēs glabājam jūsu sesijas informāciju sīkdatnē jūsu ierīcē, lai jūs varētu iegūt pastāvīgu pieredzi visā vietnē; ja jūs atsakāties no reklamēšanas, kas balstīta uz interesēm, mēs jūsu atteikšanās preferences saglabājam jūsu ierīces sīkfailā.

Mēs izmantojam veiktspējas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes palīdz uzlabot Optibet darbību. Tas mums palīdzēs samazināt tīkla joslas platumu, vēlreiz neiegūstot datus, ja tas jau ir saglabāts jūsu ierīcē. Visa informācija, ko šīs sīkdatnes vāc, ir apkopota un tāpēc anonīma. Ja jūs neatļausit šos sīkfailus, tad mums būs jāpieprasa dati atkārtoti katru reizi, kad apmeklējat vietni, un tas kavējas ar pieredzi. To izmanto tikai, lai uzlabotu mūsu vietnes darbību un nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi.

Mēs izmantojam tīmekļa analītiku

Šajā vietnē tiek izmantots Google Analytics, kas ir visplašāk izmantotais tīmekļa analītikas pakalpojums internetā. Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu jūsu vietnes izmantošanu, apkopotu vietņu operatoru pārskatus par vietnes darbību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta izmantošanu. Mēs izmantojam informāciju, lai apkopotu pārskatus un padarītu mūsu vietni efektīvāku. Apkopotie dati parasti tiek apkopoti, lai sniegtu tendences un lietojuma modeļus biznesa analīzei, vietņu / platformu uzlabošanai un veiktspējas rādītājiem. Ievāktās informācijas veids ietver to, cik daudz apmeklētāju apmeklē mūsu tīmekļa vietnes, cik klientu piesakās, kad viņi apmeklēja, cik ilgi un kādās mūsu vietņu un pakalpojumu jomās. Viņi palīdz mums uzzināt, kuras lapas ir vispopulārākās un mazāk, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa vietni.

Tiešsaistes uzvedības komunikācija

Tiešsaistes uzvedība ir veids, kā apkalpot komunikāciju jūsu apmeklētajās vietnēs un padarīt tās atbilstošākas jums un jūsu interesēm.

Šīs sīkdatnes un citas tehnoloģijas tiek izmantotas, lai identificētu jūsu intereses, pamatojoties uz jūsu meklējumiem un citu uzvedību, apmeklējot mūsu vietni. Mēs varam dalīties ar šo informāciju ar mūsu uzticamajiem plašsaziņas līdzekļu, komunikācijas un analītikas partneriem, lai mēs varētu parādīt jums piemērotu un personalizētu reklāmu.

Kā pārvaldīt sīkdatņu preferences?

Jums ir izvēles iespējas, kā tiek izmantotas sīkdatnes, un sīkdatnes iestatījumus var mainīt jebkurā laikā, apmeklējot sīkdatņu iestatījumu lapu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka bez būtiskām sīkdatnēm, kas nepieciešami, lai sniegtu jums vislabāko iespējamo pakalpojumu, uzturētu drošības prasības vai garantētu jebkādas juridiskas prasības.

Jūs varat kontrolēt sīkdatnes no sava pārlūka

Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai automātiski liegtu sīkdatnes glabāšanu vai informētu jūs, kad vietne vēlas saglabāt sīkdatnes jūsu datorā. Iepriekš saglabātās sīkdatnes var izdzēst arī caur pārlūkprogrammu. Jūs jebkurā laikā varat pārvaldīt savas datu preferences saistībā ar sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu. Ja vēlaties pārvaldīt sīkdatņu lietošanu vai atteikties no tās, varat to izdarīt, iestatot pārlūkprogrammā nepieņemt noteiktas vai visas sīkdatnes. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, lūdzu, skatiet sava pārlūka palīdzības informāciju vai apmeklējiet vietni www.aboutcookies.org

Lūdzu, ņemiet vērā: ja sīkdatnes tiek izdzēstas vai noraidītas:
– dažās vietnēs un funkcijās šajā vietnē ir nepieciešamas sīkdatnes, un tās var nedarboties; un – mēs, iespējams, vairs neatzīsim jūsu vēlmes saistībā ar sīkdatņu un citu šeit aprakstīto tehnoloģiju izmantošanu, tostarp saistībā ar personalizētu saziņu.

Lai iegūtu papildinformāciju par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm, lūdzu, sazinieties ar mums dpo@enlabs.com

Kuras sīkdatnes mēs izmantojam

Zemāk esošajās tabulās ir norādītas īpašas sīkdatnes, kas tiek izmantoti attiecīgi mūsu vietnē un mobilajā lietotnē. Tabulās ir norādīts arī katras sīkdatnes mērķis.

Ja izvēlaties nepieņemt noteiktas vai visas sīkdatnes, mēs nevaram garantēt, ka mūsu vietne darbosies pareizi, un mēs nevaram būt atbildīgi par iespējamām kļūdām. Zemāk esošajā sarakstā ir norādīti īpašās sīkdatnes, kas tiek izmantoti attiecīgi mūsu vietnē un mobilajā lietotnē.

Sīkdatņu nosaukums Izskaidrojums
LaVisitorId LiveAgent chat
LaVisitorNew
LaSID
_gid Google Analytics and Google Tag Manager
_ga
_gat_UA-3245237-4
_gat_xtremepush Xtremepush
_xpid_1883
_xpkey
_xpid
__insp_slim Analytics – Inspectlet
__insp_norec_sess
__insp_targlpt
__insp_targlpu
__insp_nv
__insp_wid
__cfduid
PHPSESSID Technical cookies
SERVER
lang Language info
uid User id

10. Privātuma politikas izmaiņas

Laiku pa laikam šī politika var tikt grozīta, lai atspoguļotu izmaiņas attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam Jūsu Personas Datus, un šādā gadījumā jaunākā šā Paziņojuma redakcija būs redzama šajā lapā. Ja nepiekrītat kādām no veiktajām izmaiņām, varat nekavējoties atsaukt savu piekrišanu un pārtraukt mūsu pakalpojumu izmantošanu vai sazināties ar mums. Lūdzu, periodiski to pārbaudiet, jo īpaši pirms jaunas personiski identificējamas informācijas sniegšanas.